ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนบางสะพานวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 3 กรกฏาคม 2563
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

การปิดระบบ ในการปิดระบบในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนและที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อให้สามารถติดตามการสมัครของนักเรียนจึงขอปิดระบบในขณะนี้เป็นต้นไป


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม